05 62 06 10 85

Pharmacie DES ETOILES

FLEURANCE

Nos horaires

Lundi : Consulter les gardes
Mardi : 08:30 – 12:30 | 14:00 – 19:30
Mercredi : 08:30 – 12:30 | 14:00 – 19:30
Jeudi : 08:30 – 12:30 | 14:00 – 19:30
Vendredi : 08:30 – 12:30 | 14:00 – 19:30
Samedi : 08:30 – 12:30 | 14:00 – 19:00
Dimanche : Consulter les gardes